01-Grande Finale
00 DeLaMar 1 Theater
00 DelaMar 2
00 DelaMar 3
01 Jo Ann Edelenbos 1
01 Jo Ann Edelenbos 2
02 Frans Bloem 1
02 Frans Bloem 2
03 Wil Tifres 1
03 Wil Tifres 2
04 John Spoel Publieksprijs 1
04 John Spoel Publieksprijs 2
05 Elly Spruyt 1
05 Elly Spruyt 2
06 Paul Ivo OSF 2019 Grande Finale 1 @Willemijn Ploem
06 Paul Ivo OSF 2019 Grande Finale 2 @Willemijn Ploem
06 Paul Ivo OSF 2019 Grande Finale 3 @Willemijn Ploem
06 Paul Ivo
07 Viviane Dumollard 1
07 Viviane Dumollard 2
08 Dries van der Heijden 1
08 Dries van der Heijden 2
09 Helma van Gorkum - Elmah 1
09 Helma van Gorkum - Elmah 2
10 Ferry Verschuy 2
10 Ferry Verschuyl 1
11 Trienke Hoogenberg 2e vakjuryprijs 1 @Willemijn Ploem
11 Trienke Hoogenberg 2e vakjuryprijs 2 @Willemijn Ploem
12 Paul Herber 1
12 Paul Herber 2
13 Heleen Butijn 1e vakjuryprijs 1
13 Heleen Butijn 1e vakjuryprijs 2
14 Berry Reijnen 3e vakjuryprijs 1 @Willemijn Ploem
14 Berry Reijnen 3e vakjuryprijs 2 @Willemijn loem
15 Jose van Waveren Internetprijs 1
15 Jose van Waveren Internetprijs 2
16 Stan Rotteveel 1
16 Stan Rotteveel 2
17 Aan de Amsterdamse grachten 1
17 Aan de Amsterdamse grachten 2
17 Aan de Amsterdamse grachten 3
18 finalisten 2019 1
18 finalisten 2019 2
18 vakjuryprijswinnaars
19 1e prijs Heleen Butijn 1
19 1e prijs Heleen Butijn 2
19 1e prijs Heleen Butijn aankondiging
19 2e prijs Trienke Hoogenberg
19 3e prijs Berry Reijnen 1
19 3e prijs Berry Reijnen 2
19 Internetprijs Jose van Waveren
19 publieksprijs John Spoel aankondiging
19 publieksprijs John Spoel Dolly
19 Publieksprijs John Spoel
20 OSF 2019 winnaars @Willemijn Ploem
20 prijswinnaars Rob van Waaijen vrijkaarten Hello Dolly aangeboden door DeLaMar Theater
y1 Kees van Zantwijk
y1 Kees van Zantwijk2 Ouderen Songfestival Orkest
y1 Kees van Zantwijk2 soundcheck
y1 Ouderen Songfestival Orkest
y2 Dolly Bellefleur in coulissen
y2 Dolly Bellefleur
y3 1 jury Hans Duijf Ellen Alvares Graziella Hunsel Rivero Hedy dAncona Joost Nuisll Ben Lansink Evert de Vries
y3 1 jury Joost Nuissl Hedy dAncona Evert de Vries Ben Lansink Graziella Hunsel Rivero Hans Duijf Ellen Alvares
y3 jury bloemen Evert van der Wissel
y4 Evert de Vries juryvoorzitter Trienke Hoogeberg
y4 Evert de Vries juryvoorzitter
y5 Rob van Waaijen Ben Lansink 1e OSF broche 1
y5 Rob van Waaijen Ben Lansink 1e OSF broche 2
y5 Rob van Waaijen Kees van Zantwijk 2e OSF broche
y6 OSF broche Berry Reijnen Eelco Wiebenga
y6 OSF broche Elly Spruyt John Spoel
y6 OSF broche Goof Breukel Jose van Waveren
y6 OSF broche opspelden
y7 artiestenfoyer
y7 backstage Evert van der Wissel boven
y7 backstage Evert van der Wissel
y7 backstage visagie
y7 backstage voorbereidend raatje
y7 backstage voorbereidingen
y7 backstage
y8